Vent blijkt een compleet bord spaghetti aan pus in zijn rug te hebben zitten:

0
1141

Een pustel of puistje (Latijn: pustula) is een met pus gevuld, oppervlakkig gelegen blaasje in de huid. De benaming van deze efflorescentie (huidfenomeen) wordt gebruikt om huidaandoeningen te beschrijven. Het moet onderscheiden worden van andere efflorescenties als de vesikel, wat een met helder vocht gevuld blaasje is, en een papel, een knobbelvormige verhevenheid van de huid.

Wat deze vent in zijn rug heeft zitten is de moeter der puisten, je zou er een compleet weeshuis mee kunnen voeden!

DELEN