‘EUROPA WIL TIEN DAGEN BETAALD VADERSCHAPSVERLOF INVOEREN’

0
1066

De Europese Commissie is bezig met een plan waarmee vaders in de EU rond de geboorte van hun kind minimaal tien dagen betaald verlof krijgen.

Dat schrijft de Volkskrant vandaag.

EERLIJKER VERDEELD
De hoogte van het verlof voor vaderschap, ouderschap en ook mantelzorg, zou minimaal gelijk moeten zijn aan de ziektewetuitkering in het land. De Commissie hoopt met de plannen onder meer dat zorgtaken eerlijker worden verdeeld tussen mannen en vrouwen. Volgens de Commissie stammen de huidige sociale wetten en werkopvattingen nog uit de jaren negentig van de vorige eeuw.

VERZET
De plannen worden vandaag gepresenteerd. Wel is te verwachten dat ze op verzet van de lidstaten zullen stuiten. Veel landen zien verlofregelingen als iets nationaals, waar de EU zich vooral niet mee moet bemoeien.

VERVIJFVOUDIGING
In Nederland zou tien dagen vaderschapsverlof een vervijfvoudiging van het huidige aantal dagen betekenen. In de Tweede Kamer is de VVD momenteel tegen een voorstel om het verlof naar vijf dagen te verlengen vanaf 2019.

DELEN