Een non stapt in een taxi in. De chauffeur heeft altijd wel gedroomd van wat er gaat gebeuren op weg door het platteland, maar dan toch zeker niet op die manier!

0
1339

Een non houdt een taxi aan om haar naar Keulen te brengen. De non ziet dat de zeer sexy chauffeur niet kan ophouden naar haar te kijken.

Ze vraagt hem dus waarom hij zo op haar gefixeerd is en de chauffeur antwoord haar: “Ik moet u iets bekennen maar ik wil u niet shockeren”.

Om hem aan te moedigen zegt ze tegen hem: “Mijn zoon, niets kan me meer shockeren. Als u een non van mijn leeftijd zou zijn, dan zou u ook alles gezien en begrepen hebben. Ik weet zeker dat uw vraag mij niet zal verwonden of beledigen”.

Daarop antwoord de chauffeur: “Goed dan, ik heb er altijd van gedroomd om een non vol passie te omhelzen”.

De non zegt tegen hem: “Daar kan ik je wel mee helpen mijn zoon, maar daarvoor moet je wel celibatair en natuurlijk katholiek zijn”.

De chauffeur, al opgewonden, antwoord: “Ik ben celibatair en katholiek”.

“Goed”, zegt de non, “stop dan maar in het volgende steegje”.

Daar vervult de non de fantasie van de man met zoveel talent en in zet dat zelfs de stoep er rood van zou zijn geworden. Als de chauffeur de auto weer start begint hij meteen te huilen.

“Mijn zoon, waarom huil je?”, vraagt de non. “Vergeef mij zuster, ik heb gezondigd. Ik moet bekennen dat ik gelogen heb, ik ben getrouwd en ben Joods”. De non antwoord hem: “Dat is niet erg, ik heet Sacha, ik ben homo en ik ga naar het carnaval in Keulen!”.

DELEN