We onthullen de brief van Albert Einstein aan zijn dochter. De inhoud ervan is verrassend!

0
1000

Aan het eind van de jaren ’80 van de 20e eeuw, schonk Lieserl, de oudste dochter van Albert Einstein, 1.400 brieven van haar beroemde vader aan de Hebreeuwse Universiteit, waarbij tegelijkertijd werd bepaald dat de inhoud pas 20 jaar na de dood van de beroemde natuurkundige het daglicht mocht zien.

Een van de meest ontroerende brieven gaat over die universele kracht – de liefde. De ongewone inhoud is hieronder te vinden.

1001

 

Toen ik de relativiteitstheorie naar buiten bracht, waren er maar weinigen die mij begrepen, en wat ik nu aan de mensheid zal onthullen kan ook op onbegrip en vooroordelen rekenen.
Ik vraag je om deze brieven te bewaken zo lang als nodig is, jaren, decennia misschien, totdat de wereld genoeg gevorderd is om te accepteren wat ik hieronder zal uitleggen.
Er is een zeer sterke kracht die de wetenschap tot nu toe formeel niet heeft kunnen verklaren. Het is een kracht op zich, die alle andere krachten beïnvloedt, en alle verschijnselen die er in het universum bestaan te boven gaat en die tot nu toe door niemand volledig is begrepen. Deze universele kracht is de LIEFDE.

 

101
Wetenschappers proberen een universele theorie van het universum te vinden, maar vergeten de meest krachtige van alle krachten. Liefde is licht, het verlicht degenen die het schenken en anderen die het ontvangen.
Liefde is een zwaartekracht, waardoor sommige mensen anderen aantrekken.

 

102

 

Liefde is een kracht die de beste eigenschappen in ons vermenigvuldigt, en wint het van het egoïsme, dat mensen op een dwaalspoor kan leiden. Liefde ontwikkelt en onthult. We leven en sterven voor de liefde. Liefde is God en God is Liefde. De kracht die alles verklaart en die het leven zin geeft.

 

103

We hebben het nooit een juiste betekenis toegewezen en hebben het veel te lang genegeerd. Misschien omdat we bang voor haar zijn, want Liefde is de enige energie in het universum, waar we niet echt invloed op hebben. Om de liefde zichtbaar te maken, introduceerde ik een eenvoudige vervanging aan mijn beroemdste vergelijking.

Als we aannemen dat, zoals in de vergelijking E=MC2, de energie die nodig is om relaties op onze planeet te herstellen, en die door liefde verkregen kan worden, vermenigvuldigd wordt met het kwadraat van de lichtsnelheid, zien we dat liefde de sterkste kracht is die er in de wereld bestaat, oneindig!

105

 

Het valt niet te ontkennen dat wij, de mens, een nederlaag hebben geleden in het benutten en controleren van de krachten van het universum. Uiteindelijk hebben ze zich tegen ons gekeerd, en het is nu noodzakelijk dat we een ander soort energie leveren. Als we willen dat de mens als soort overleeft, als we de betekenis van het leven willen vinden, als we de planeet willen redden en alle weldenkende wezens die daarop leven, dan is liefde het enige antwoord. Wellicht zijn we nog niet in staat tot het vervaardigen van een bom van liefde, een instrument dat krachtig genoeg is om alle haat, egoïsme en hebzucht die onze wereld aantasten volledig te vernietigen. Maar ieder van ons draagt een kleine, maar uiterst krachtige generator van liefde in zich, die er gewoon op wacht om zijn energie vrij te geven

 

106

 

Wanneer wij leren om deze universele energie te schenken en te ontvangen, lieve Lieserl, dan hebben we bewezen dat liefde in staat is om alles te overwinnen, en boven alles uit te stijgen, want het is tenslotte de belichaming van het leven. Ik betreur het ten zeerste dat ik niet in staat ben om nauwkeurig uit te drukken wat omgaat in mijn hart, dat al mijn hele leven voor jou klopt.

Misschien is het te laat voor een verontschuldiging, maar omdat tijd maar relatief is, wil ik je vertellen dat ik ten diepste van je hou, en dat ik dankzij jou het definitieve antwoord heb gevonden.

Je vader, Albert Einstein.

 

104

DELEN